Mazaz Sultanpuri- मजाज़ सुल्तानपुरी

mazaz sultanpuri

नाम मजाज़ुल हक़ मजाज़ सुल्तानपुरी वल्दियत मरहूम अब्दुल हक़। हक़ सुल्तानपुरी पैदाइश 24/03/ 1962 जाए पैदाइश मौजा गंगेव जिला सुल्तानपुर 95068 21334